Заявка на знак № m201725486 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201725486: громада+

m201725486

15.11.2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ «АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ РАД ТА ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ»;
 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; аудіо- і відеопродукція; аудіо- і відеозаписи на магнітних і оптичних носіях інформації; аудіокниги; відеофайли завантажні; диски магнітні і оптичні записані; діапозитиви [фотографія] / слайди [фотографія]; електронні видання завантажні; електронні газети та журнали завантажні; електронні публікації завантажні; інтернет-видання завантажні; книги електронні завантажні; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми [завантажне програмне забезпечення]; комп'ютерні програми записані; магніти декоративні; плівки експоновані; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; програмне забезпечення для портативних пристроїв; файли зображувальні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; клеї на канцелярські або побутові потреби; приладдя для художників та креслярські матеріали; пензлі для художників; навчальні матеріали; пластмасові листи, плівки та пакети для обгортання і пакування; друкарські шрифти, друкарські кліше; альбоми; альманахи; бібліографії друковані; бланки друковані; блокноти [канцелярські товари]; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; відривні календарі; газети; графічні зображення; довідники друковані; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; журнали [періодичні видання]; записники; збірники малюнків і фотографій друковані; зображення перевідні; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; календарі подій друковані; картини [малюнки] обрамлені або необрамлені; картки колекційні, крім призначених для ігор; каталоги; книги; книжки-комікси; колажі, постери, банери, ілюстрації обрамовані або необрамовані; листівки друковані; листівки рекламні; періодичні видання друковані; підручники / посібники; плакати; проспекти рекламні; путівники друковані; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; розклади друковані; сумки [пакети, торбинки] паперові або пластмасові для пакування; тематичні збірники друковані; фотографії [друковані]; щотижневики друковані 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі інтернет; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначення громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та у здійснені вибору надавачів послуг; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; знімання відеоклипів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; знімання комерційних, іміджевих та корпоративних відеороликів та фільмів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок та ярмарок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, конкурсів та презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо та інтернет-засобах масового інформування та в інформагентствах; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі друкованої продукції,; газет,; книжок,; журналів та іншого (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в торгівельних закладах,; місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення розважальних, спортивних, інформаційно-освітніх та культурних заходів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; інформування щодо освіти, навчання, розваг, відпочинку, політики, історії, культури, спорту, проблем і подій сьогодення; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування і проведення виставок, фотовиставок на культурні або освітні потреби; організовування і проведення конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю, зустрічей з політиками, громадськими діячами та відомими людьми (крім забезпечування їжею та напоями); планування вечірок [розваги]; послуги з видавання книжок, газет, журналів (видавництва); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; проведення майстер-класів; прокат відеострічок; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок, газет та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; редакційно-видавничі послуги; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; фотографування; фотозвіти і фоторепортажі (послуги фоторепортерів) 

Схожі торговельні марки