Свідоцтво на торговельну марку № 299565 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299565 (заявка m201919030): bcpp; нормолакт; бхфз; нормо лакт; ?
(111)
Номер свідоцтва
299565
(210)
Номер заявки
m201919030
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; фіолетовий; жовтий; сірий; зелений; рожевий; голубий; коричневий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», Здаревська Ю. М.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людей 

Інші торговельні марки цього власника