Свідоцтво на знак № 26176 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 26176 (заявка 2001052695): narva
(111)
Номер свідоцтва
26176
(210)
Номер заявки
2001052695
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
05.05.2011
(151)
Дата реєстрації знака
15.07.2002
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
04.05.2011
(220)
Дата подання заявки
04.05.2001
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.07.2002, бюл. № 7/2002
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСКРА-ОРАТАНІЯ»;
Вул. Вулецька, 14, м. Львів, 66, 79066 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСКРА-ОРАТАНІЯ";
Вул. І. Франка, 23, кв. 41, м. Львів, 79005 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ "Формула";
Вул. Чайковського, 17, м. Львів, 79000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, електричні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; всі товари, що включені до 11 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 26177 (заявка 2001052696): oratania
*26177 2001052696

Схожі торговельні марки