Свідоцтво на знак № 50908 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 50908 (заявка 2001095627): narva
(111)
Номер свідоцтва
50908
(210)
Номер заявки
2001095627
(151)
Дата реєстрації знака
15.07.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.08.2011
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2011
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
10.09.2021
(220)
Дата подання заявки
10.09.2001
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.07.2005, бюл. № 7/2005
(731)
Заявники

Міттелдейчер Варензейшенвербанд НАРВА е. В.;
15, Л.-Ф.-Шьонерр-Штрассе D-08523 Плауен, Німеччина (DE)

(732)
Власники

Міттелдейчер Варензейшенвербанд НАРВА е. В.;
15, Л.-Ф.-Шьонерр-Штрассе D-08523 Плауен, Німеччина (DE)

(740)
Довірена особа

Льгова Майя Миколаївна;
Мечникова, 20, м. Київ, 01021

(750)
Адреса для листування

Юридична і патентна фірма «Грищенко та партнери», Льгова Майя Миколаївна;
Вул. Мечнікова, 20, м. Київ, 21, 01021 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Лампи випромінювання на медичні потреби 

Схожі торговельні марки