Свідоцтво на торговельну марку № 295306 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295306 (заявка m201901782): iherz; i herz; intelligente pflege
(111)
Номер свідоцтва
295306
(210)
Номер заявки
m201901782
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.01.2029
(220)
Дата подання заявки
28.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; бузковий; білий; червоний;

(731)
Заявники

Гаркуша Леонід Миколайович;
Вул. Тополина, 7, кв. 93, м. Дніпро, 49040 (UA)

(732)
Власники

Гаркуша Леонід Миколайович;
Вул. Тополина, 7, кв. 93, м. Дніпро, 49040 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гаркуша Леонід Миколайович;
А/с 2463, м. Дніпро, 49040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Термометри на медичні потреби; тонометри; інгалятори 

Інші торговельні марки цього власника