Свідоцтво на торговельну марку № 280353 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 280353 (заявка m201815426): thermal bio dent; thermalbiodent
(111)
Номер свідоцтва
280353
(210)
Номер заявки
m201815426
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2028
(220)
Дата подання заявки
02.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2020, бюл. № 15/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій; світло-зелений;

(731)
Заявники

Гаркуша Леонід Миколайович;
Вул. Тополина, 7, кв. 93, м. Дніпро, 49040 (UA)

(732)
Власники

Гаркуша Леонід Миколайович;
Вул. Тополина, 7, кв. 93, м. Дніпро, 49040 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гаркуша Л. М.;
А/с 2463, м. Дніпро, 49040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.3:

Зубні порошки і пасти 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки