Свідоцтво на торговельну марку № 77174 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 77174 (заявка m200613123): medlab
(111)
Номер свідоцтва
77174
(210)
Номер заявки
m200613123
(151)
Дата реєстрації знака
25.05.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.03.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.09.2016
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
01.09.2026
(220)
Дата подання заявки
01.09.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.05.2007, бюл. № 7/2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДЛАБ»;
Вул. Полковника Шутова, 16, м. Київ, 67, 03067 (UA)

(732)
Власники

Головатюк Віталій Петрович;
Просп. Корольова, буд. 4, кв. 53, м. Київ, 03134 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Остапчук В.Г.;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проводіння рекламних акцій і кампаній, опитувань; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; ділове експертне оцінювання; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; комплектування штату працівників; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо штату працівників; консалтингові послуги; маркетингові послуги; маркетингові досліджування; послуги щодо огляду преси; послуги щодо зв'язків з громадськістю; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; допомога споживачам у виборі та придбанні різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів; допомога споживачам у здійсненні вибору щодо надавачів послуг; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на вебсайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 140978 (заявка m201105983): skipass
*140978 m201105983
Свідоцтво торговельну марку № 165079 (заявка m201120919): evel
*165079 m201120919
Свідоцтво торговельну марку № 267791 (заявка m201728943): herzband
*267791 m201728943
Свідоцтво торговельну марку № 128476 (заявка m200912965): carpboat
*128476 m200912965
Свідоцтво торговельну марку № 236664 (заявка m201613003): eve
*236664 m201613003
Свідоцтво торговельну марку № 211910 (заявка m201500809): memoro
*211910 m201500809
Свідоцтво торговельну марку № 148241 (заявка m201019294): karmak
*148241 m201019294
Свідоцтво торговельну марку № 233378 (заявка m201610398): veloraketa
*233378 m201610398
Свідоцтво торговельну марку № 180092 (заявка m201222075): skiticket
*180092 m201222075

Схожі торговельні марки