Свідоцтво на торговельну марку № 233968 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 233968 (заявка m201705696): sempra
(111)
Номер свідоцтва
233968
(210)
Номер заявки
m201705696
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.03.2027
(220)
Дата подання заявки
17.03.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2017, бюл. № 21/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

ЮПіеЛ Юероп Лтд;
Зе Сенте, 1 флоор, Бечвуд Пак, Уоррингтон, Чешир, WA3 6YN, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (GB)

(732)
Власники

ЮПіеЛ Юероп Лтд;
Зе Сенте, 1 флоор, Бечвуд Пак, Уоррингтон, Чешир, WA3 6YN, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (GB)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азотні добрива; біохімічні каталізатори; гормони для прискорювання достигання фруктів; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; емульгатори; карболінеум для захисту рослин; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); клеї на промислові потреби; клейкі препарати для щеплювання дерев; клейкі препарати для перев'язування дерев; мастики для щеплювання дерев; мастики олійні (замазки); органічний дігестат (добриво); побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; солі (добрива); солі (хімічні препарати); субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); суперфосфати (добрива); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; ферменти на хімічні потреби; фосфати (добрива); фосфорна кислота; хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімікати для захисту винограду від хвороб; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту злаків від сажки 

Кл.5:

Акарициди; альгіциди; біоциди; гербіциди; препарати для знищування шкідливих рослин; хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати для лікування злаків, уражених сажкою; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування філоксери; інсектициди; репеленти; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; паразитоциди; пестициди; протиспорові препарати; фунгіциди 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 218397 (заявка m201608544): sempra
*218397 m201608544
MAGNETOM Sempra
Свідоцтво торговельну марку № 237409 (заявка m201608902): sempro
*237409 m201608902
Свідоцтво торговельну марку № 133327 (заявка m200906568): sempre
*133327 m200906568
Свідоцтво торговельну марку № 219526 (заявка m201521297): sempravyl
*219526 m201521297
Свідоцтво торговельну марку № 65859 (заявка 20040910093): amd sempron; амд
*65859 20040910093
Свідоцтво торговельну марку № 65861 (заявка 20040910095): amd; sempron; амд
*65861 20040910095
Свідоцтво торговельну марку № 3368 (заявка 97130/SU): semprex
*3368 97130/SU