Заявка на торговельну марку № m201827378 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201827378: ревізія на чистоту з доместос
(210)
Номер заявки
m201827378
(220)
Дата подання заявки
20.11.2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; зелений; синій; червоний; білий; чорний;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Горська Iрина Анатолiївна;
Вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29, кв. 48, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги - всі вищезазначені послуги, не пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 3, 5 та 21 класів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки