Заявка на знак № m202016895 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202016895: chameleon sportclub
(210)
Номер заявки
m202016895
(220)
Дата подання заявки
19.08.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Невзоров Сергій Васильович (UA)

Коваленко Вадим Сергійович (UA)

Гармаш Дмитро Олексійович (UA)

Рєзніков Антон Олексійович (UA)

(740)
Довірена особа

Данильчук Юрій Михайлович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування і проведенняз'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведенняконференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведеннянавчальнихфорумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичнихзанять[навчання]; влаштовування і проведення семінарів; влаштовуванняіпроведеннясимпозіумів; влаштовування конкурсів краси; гімнастичневикладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних в идавничихзасобів; дошкільні навчальні заклади; дресирування тварин; дубльованийпереклад; екзаменування у навчанні; екзаменування у навчанні для користувачів наотриманнякваліфікації з керування дронами; забезпечування незавантажнимивідеозаписами врежимі он-лайн; забезпечування незавантажними електроннимипублікаціями в режиміон-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами врежимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами задопомогою відеосервісівза запитом; забезпечуваннянезавантажними фільмами задопомогою відеосервісів зазапитом; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованнямдля відпочинку; забезпечування устаткованням длягольфа; забезпечуванняустаткованням для казино [азартних ігор]; замовляння квитківна видовища; заочнікурси; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, щонадаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодоосвіти; інформування щодо розваг; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні аборозважальні послуги, що надаються художніми галереями; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються задопомогою симуляторів; навчання айкідо; навчання дзюдо; навчання з передавання ноухау; навчання зпроведення чайної церемонії; навчання індивідуальне; навчання ушколах-інтернатах; надавання музейних послуг [презентації, виставки]; написаннякіносценаріїв; написанняпісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламніпотреби; написання текстів*; організовуваннябалів; організовування видовищ [послугиімпресаріо]; організовуваннявиставок на культурні або освітні потреби; організовуванняконкурсів [освітніх аборозважальних]; організовування лотерей; організовування показівмод на розважальніпотреби; організовування розважальних костюмованих заходів; організовуванняспортивних змагань; освітні послуги; освітні послуги, що надаютьсяасистентами длялюдей з особливими потребами; освітні послуги, що надаютьсяшколами; перекладмови жестів; планування вечірок [розваги]; послуги артистів зрозважання; послугибібліотек з видавання книжок; послуги диск-жокеїв; послугидискотек; послуги звідеомонтування для заходів; послуги з каліграфії; послуги змакетування, крімпризначених на рекламні потреби; послуги з світломонтування длязаходів; послуги зусного перекладу; послуги залів ігрових автоматів; послуги зоопарків; послугиінструкторів [навчання]; послуги караоке; послуги кіностудій; послугиклубів[розважальні або освітні]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнестренування]; послуги натурників для художників; послуги нічних клубів [розваги]; послугиоркестрів; послуги парків атракціонів; послуги перекладачів; послуги пересувнихбібліотек; послугиперсональних тренерів [фітнес-тренування]; послуги репортерів; послуги спортивнихтаборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня[розважання]; послуги театральнихкас; послуги фоторепортерів; послуги щодо азартнихігор; послугищодо музичного композиціювання; практичне навчання[демонстрування]; представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; представляння циркових вистав; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведенняекскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат акваріумів хатніх; прокатаудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокатвідеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат ігра шок; прокатігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокатобладнання дляпідводного плавання; прокат освітлювальної апаратури длятеатральних студій аботелестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокатспортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; прокат тенісних кортів; прокатустатковання длястадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування[поради щодо освітиабонавчання]; публікування електронних книжок та журналів урежимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійнаосвіта; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійнихпрограм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичневиховування; фотографування; хронометражспортивних подій 

Інші торговельні марки цього власника