Заявка на знак № m202016898 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202016898: chameleon sportclub
(210)
Номер заявки
m202016898
(220)
Дата подання заявки
19.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
27.10.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний;

(731)
Заявники

Невзоров Сергій Васильович (UA)

Коваленко Вадим Сергійович (UA)

Гармаш Дмитро Віталійович (UA)

Рєзніков Антон Олексійович (UA)

(740)
Довірена особа

Данильчук Юрій Михайлович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування іпроведенняз'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування іпроведенняконференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування іпроведеннянавчальнихфорумів з особистою присутністю; влаштовування і проведенняпрактичнихзанять[навчання]; влаштовування і проведення семінарів; влаштовуванняіпроведеннясимпозіумів; влаштовування конкурсів краси; гімнастичневикладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничихзасобів; дошкільні навчальні заклади; дресирування тварин; дубльованийпереклад; екзаменування у навчанні; екзаменування у навчанні длякористувачів наотриманнякваліфікації з керування дронами; забезпечуваннянезавантажнимивідеозаписами врежимі он-лайн; забезпечування незавантажнимиелектроннимипублікаціями в режиміон-лайн; забезпечування незавантажнимимузичними творами врежимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійнимипрограмами задопомогою відеосервісівза запитом; забезпечуваннянезавантажнимифільмами задопомогою відеосервісів зазапитом; забезпечування спортивнимустаткованням; забезпечування устаткованнямдля відпочинку; забезпечуванняустаткованням длягольфа; забезпечуванняустаткованням для казино [азартних ігор]; замовляння квитківна видовища; заочнікурси; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, щонадаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; інформуваннящодо відпочинку; інформування щодоосвіти; інформування щодо розваг; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні аборозважальні послуги, що надаються художнімигалереями; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, щонадаються задопомогою симуляторів; навчання айкідо; навчання дзюдо; навчання зпередавання ноухау; навчання зпроведення чайної церемонії; навчання індивідуальне; навчання ушколах-інтернатах; надавання музейних послуг [презентації, виставки]; написаннякіносценаріїв; написанняпісень; написання сценаріїв, крім призначених нарекламніпотреби; написання текстів*; організовуваннябалів; організовування видовищ[послугиімпресаріо]; організовуваннявиставок на культурні або освітні потреби; організовуванняконкурсів [освітніх аборозважальних]; організовування лотерей; організовування показівмод на розважальніпотреби; організовування розважальнихкостюмованих заходів; організовуванняспортивних змагань; освітні послуги; освітніпослуги, що надаютьсяасистентами длялюдей з особливими потребами; освітніпослуги, що надаютьсяшколами; перекладмови жестів; планування вечірок [розваги]; послуги артистів зрозважання; послугибібліотек з видавання книжок; послуги дискжокеїв; послугидискотек; послуги звідеомонтування для заходів; послуги з каліграфії; послуги змакетування, крімпризначених на рекламні потреби; послуги зсвітломонтування длязаходів; послуги зусного перекладу; послуги залів ігровихавтоматів; послуги зоопарків; послугиінструкторів [навчання]; послуги караоке; послугикіностудій; послугиклубів[розважальні або освітні]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі тафітнестренування]; послуги натурників для художників; послугинічних клубів [розваги]; послугиоркестрів; послуги парків атракціонів; послуги перекладачів; послугипересувнихбібліотек; послугиперсональних тренерів [фітнес-тренування]; послуги репортерів; послуги спортивнихтаборів; послуги студій записування; послуги таборіввихідного дня[розважання]; послуги театральнихкас; послуги фоторепортерів; послугищодо азартнихігор; послугищодо музичного композиціювання; практичненавчання[демонстрування]; представляння вистав наживо; представляння естраднихвистав; представляння циркових вистав; проведення альпіністських турів у супроводігідів; проведенняекскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат акваріумівхатніх; прокатаудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокатвідеокамер; прокатвідеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат ігра шок; прокатігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокатобладнання дляпідводного плавання; прокат освітлювальної апаратуридлятеатральних студій аботелестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокатспортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортнихзасобів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; прокат тенісних кортів; прокатустатковання длястадіонів; професійна перепідготовка; професійнеорієнтування[поради щодо освітиабонавчання]; публікування електронних книжок тажурналів урежимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крімрекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійнаосвіта; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичнихтворів; створювання радіо- і телевізійнихпрограм; створювання фільмів, крімрекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичневиховування; фотографування; хронометражспортивних подій 

Інші торговельні марки цього власника