Свідоцтво на торговельну марку № 147209 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 147209 (заявка m201013961): free bank
(111)
Номер свідоцтва
147209
(210)
Номер заявки
m201013961
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.01.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2020
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
10.09.2030
(220)
Дата подання заявки
10.09.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2011, бюл. № 21/2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; зелений;

(731)
Заявники

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
Вул. Леніна, ###, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA)

(732)
Власники

Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
Вул. Жилянська, ###, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Пікалов С. Ю., ТОВ "Фірма "СОКРАТ Лтд";
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; послуги у поручництві; зберігання у сейфах; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 111959 (заявка m200804658): банк кредит дніпро
*111959 m200804658
Свідоцтво торговельну марку № 258482 (заявка m201715269): bank credit dnipro
*258482 m201715269
Свідоцтво торговельну марку № 256954 (заявка m201714650): bank credit dnipro
*256954 m201714650
Свідоцтво торговельну марку № 111960 (заявка m200804659): creditdnepr
*111960 m200804659
Свідоцтво торговельну марку № 212722 (заявка m201500885): банк кредит днепр
*212722 m201500885
Свідоцтво торговельну марку № 111958 (заявка m200804657): credit dnepr bank
*111958 m200804657
Свідоцтво торговельну марку № 11037 (заявка 94031195)
*11037 94031195
Свідоцтво торговельну марку № 270737 (заявка m201800420): bank credit dnipro; premium banking
*270737 m201800420
Свідоцтво торговельну марку № 256956 (заявка m201714653): раз.два.просто.; one.two.simply.
*256956 m201714653
Свідоцтво торговельну марку № 256955 (заявка m201714652): банк кредит дніпро
*256955 m201714652

Схожі торговельні марки