Свідоцтво на торговельну марку № 212722 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 212722 (заявка m201500885): банк кредит днепр
(111)
Номер свідоцтва
212722
(210)
Номер заявки
m201500885
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.01.2025
(220)
Дата подання заявки
27.01.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2016, бюл. № 11/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
Вул. Жилянська, ###, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль Максим Павлович;
Вул. М. Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера (банківські послуги); агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; податкове експертування; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); зберігання цінностей; збирання наймової плати; організовування збору коштів; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; страхове інформування; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; консультування щодо страхування; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання творів мистецтва; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; довірче керування фінансовими активами; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги ощадних банків; послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння дійсності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; факторингові операції; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб, програм кредитування населення, молодіжного кредитування та специфічних видів кредитних угод; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касове обслуговування; консультування щодо фінансової заборгованості; короткострокове і довгострокове кредитування; кредити під заставу; надавання кредитів; надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; наймання (орендування) на виплат (в кредит); посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо залучання фінансування; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг; банківські послуги щодо корпоративних фінансів; послуги щодо фінансових заощаджень та інвестування; трастове керування (управління) фондами; зберігання цінностей у сейфах та банківських ячейках; послуги щодо керування банківськими та фінансовими операціями та контролювання банківських та фінансових операцій; консультування щодо банківських, фінансових та інвестиційних справ; поради щодо оподатковування та фінансових справ; послуги щодо інформування в галузі банківської справи, фінансів, інвестування, оподаткування та страхування, які надаються через інтерактивні мережі або інтернет в режимі он-лайн; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; послуги інтернет-банкінгу. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 111959 (заявка m200804658): банк кредит дніпро
*111959 m200804658
Свідоцтво торговельну марку № 258482 (заявка m201715269): bank credit dnipro
*258482 m201715269
Свідоцтво торговельну марку № 256954 (заявка m201714650): bank credit dnipro
*256954 m201714650
Свідоцтво торговельну марку № 111960 (заявка m200804659): creditdnepr
*111960 m200804659
Свідоцтво торговельну марку № 111958 (заявка m200804657): credit dnepr bank
*111958 m200804657
Свідоцтво торговельну марку № 11037 (заявка 94031195)
*11037 94031195
Свідоцтво торговельну марку № 270737 (заявка m201800420): bank credit dnipro; premium banking
*270737 m201800420
Свідоцтво торговельну марку № 256956 (заявка m201714653): раз.два.просто.; one.two.simply.
*256956 m201714653
Свідоцтво торговельну марку № 147209 (заявка m201013961): free bank
*147209 m201013961
Свідоцтво торговельну марку № 256955 (заявка m201714652): банк кредит дніпро
*256955 m201714652

Схожі торговельні марки