Свідоцтво на торговельну марку № 207315 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 207315 (заявка m201513154): ангельмекс
(111)
Номер свідоцтва
207315
(210)
Номер заявки
m201513154
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.08.2025
(220)
Дата подання заявки
11.08.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2015, бюл. № 24/2015
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм»;
Вул. Центральна, 113 А, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм»;
Вул. Центральна, 113 А, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ситцевий Геннадій Валерійович;
А/с 60, м. Київ, 04111 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Антигельмінтні препарати; глистогінні засоби; ліки для людини; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; пастилки на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; оформляння вітрин; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 48570 (заявка 2003088649): ангельмінт
*48570 2003088649