Заявка на торговельну марку № m201507913 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201507913: ангельмдазол
(210)
Номер заявки
m201507913
(220)
Дата подання заявки
29.05.2015
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Антигельмінті препарати; глистогінні засоби; ліки для людини; жуйки [жуйні гумки] на лікарські [медичні] потреби; пастилки на фармацевтичні потреби / таблетки на фармацевтичні потреби 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; оформляння вітрин; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві [посередництво]; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника