Свідоцтво на знак № 100368 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 100368 (заявка m200707214): www.biznes-pro.com

100368

m200707214

10.12.2008

03.05.2017

03.05.2007

10.12.2008, бюл. № 23/2008

чорний; білий;

Приватне підприємство «АРТ-КОМПЛЕКС»;
Вул. Зелена, 105, м. Львів, 79035 (UA)

Черкашин Валерій Федорович

Черкашин Валерій Федорович;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; брошури; буклети; видання друковані; газети; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друковані; друкарська продукція; етикетки, крім тканинних; журнали (періодичні видання); календарі; книги; проспекти рекламні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; передплачування газет (посередництво); ділове інформування; множення документів; досліджування ринкове; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних текстів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво) 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників тощо; друкування офсетне; друкування фотографій; книгооправні (палітурні) роботи; обробляння паперу; трафаретне друкування; фотографічне набирання текстів 

Схожі торговельні марки