Свідоцтво на знак № 73187 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73187 (заявка m200506707): зпс-інформ; захід-прес-сервіс; cepbic

73187

m200506707

22.06.2015

15.03.2007

21.06.2015

21.06.2005

15.03.2007, бюл. № 3/2007

чорний; білий;

Приватне підприємство «Арт-Комплекс»;
Вул. Зелена, 105, м. Львів, 79035 (UA)

Приватне підприємство «Арт-Комплекс»;
Вул. Зелена, 105, м. Львів, 79035 (UA)

Черкашин Валерій Федорович

Черкашин В. Ф.;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: брошури; буклети; видання друковані; газети; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друковані; друкарська продукція; етикетки, крім тканинних; журнали (періодичні видання); календарі; книги; проспекти рекламні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; вивчання ринку; передплачування газет (посередництво); ділове інформування; множення документів; досліджування ринкове; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних текстів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво) 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; всі послуги, що включені до 40 класу, в тому числі: друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслень і т. ін.; друкування офсетне; друкування фотографій; книгооправні (палітурні) роботи; обробляння паперу; трафаретне друкування; фотографічне набирання текстів