Свідоцтво на знак № 117713 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 117713 (заявка m200816226): альфа-ипотека

117713

m200816226

25.01.2010

28.08.2018

28.08.2008

25.01.2010, бюл. № 2/2010

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;
Вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025 (UA)

Проніна Ірина Євгенівна;
А/с 103, м. Київ, 03134

Проніна Ірина Євгенівна;
А/с 103, м. Київ, 03134 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оцінювання ділове; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); складання податкових декларацій; консультування фахове щодо підприємництва; готування платіжних документів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 

Кл.36:

Інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду; наймання (орендування) житла (квартир); житлові контори; житлове керування; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; керування фінансове; експертування податкове; збирання пожертв; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; надавання фінансових позик; позикові агентства; послуги у поручництві; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); керування нерухомим майном; послуги щодо опікунства; страхування від пожеж; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансування; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; морське страхування; наймання на виплат (в кредит); оцінювання предметів нумізматики; ощадні банки; підзаставні банківські позики; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Схожі торговельні марки