Свідоцтво на знак № 117709 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 117709 (заявка m200816222): альфа-авто
(111)
Номер свідоцтва
117709
(210)
Номер заявки
m200816222
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
29.08.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.01.2010
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.08.2018
(220)
Дата подання заявки
28.08.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.01.2010, бюл. № 2/2010
(731)
Заявники

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;
Вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025, (UA)

(732)
Власники

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;
Вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025, (UA)

(740)
Довірена особа

Проніна Ірина Євгенівна;
А/с 103, м. Київ, 03134

(750)
Адреса для листування

Проніна Ірина Євгенівна;
А/с 103, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оцінювання ділове; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); складання податкових декларацій; консультування фахове щодо підприємництва; готування платіжних документів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 

Кл.36:

Інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду; наймання (орендування) житла (квартир); житлові контори; житлове керування; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; керування фінансове; експертування податкове; збирання пожертв; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; надавання фінансових позик; позикові агентства; послуги у поручництві; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); керування нерухомим майном; послуги щодо опікунства; страхування від пожеж; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансування; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; морське страхування; наймання на виплат (в кредит); оцінювання предметів нумізматики; ощадні банки; підзаставні банківські позики; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки