Свідоцтво на торговельну марку № 301642 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301642 (заявка m201822902): тов "исток-плюс"; тов исток плюс; барію сульфат для рентгеноскопії; порошок для приготування суспензії
(111)
Номер свідоцтва
301642
(210)
Номер заявки
m201822902
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.10.2028
(220)
Дата подання заявки
01.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; голубий; синій; сірий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ», Боровик П. А.;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Діагностичні препарати на ветеринарні потреби; діагностичні препарати на медичні потреби; ліки для людей; ліки на ветеринарні потреби; ліки на медичні потреби; фармацевтичні продукти; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на медичні потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби - всі вищезазначені товари, що відповідають призначенню "для рентгеноскопії"; рентгенологічні контрастні речовини на медичні потреби 

Інші торговельні марки цього власника