Свідоцтво на торговельну марку № 271029 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 271029 (заявка m201806274): protargol baby
(111)
Номер свідоцтва
271029
(210)
Номер заявки
m201806274
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.03.2028
(220)
Дата подання заявки
16.03.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2020, бюл. № 3/2020
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Боровик Петро Антонович (№ 166);
Вул. Костельна, 11, кв. 17, м. Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

ТОВ «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ», Боровик П. А.;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Анестетики; бактерицидні засоби; вагінальні промивальні засоби на медичні потреби; ветеринарні препарати; дезінфікувальні засоби; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; компреси; краплі для очей; ліки на медичні потреби; ліки на ветеринарні потреби; ліки для людей; мазі на фармацевтичні потреби; мінеральні біологічно активні харчові добавки; препарати від обмороження; препарати для лікування опіків; препарати з мікроелементами для людей і тварин; примочки для очей; антисептики; спринцювальні препарати на медичні потреби; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на медичні потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби 

Інші торговельні марки цього власника