Свідоцтво на торговельну марку № 94764 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 94764 (заявка m200810085): соборка
(111)
Номер свідоцтва
94764
(210)
Номер заявки
m200810085
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.05.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.05.2018
(220)
Дата подання заявки
14.05.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2008, бюл. № 14/2008
(731)
Заявники

Кулешов Олександр Станіславович;
Вул. Далекосхідна, 1, м. Одеса, 65006 (UA)

(732)
Власники

Кулешов Олександр Станіславович;
Вул. Далекосхідна, 1, м. Одеса, 65006 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кулешов О. С.;
Вул. Далекосхідна, 1, м. Одеса, 65006 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 197021 (заявка m201400498): universum
*197021 m201400498
Свідоцтво торговельну марку № 204675 (заявка m201409614): gagarin
*204675 m201409614

Схожі торговельні марки