Свідоцтво на торговельну марку № 154903 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 154903 (заявка m201105270): expa; ехра
(111)
Номер свідоцтва
154903
(210)
Номер заявки
m201105270
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
05.04.2021
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.04.2021
(220)
Дата подання заявки
04.04.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2012, бюл. № 8/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Лемягов Артем Юрійович;
Вул. Ставропільська, ###, м. Дніпропетровськ, 49035 (UA)

(732)
Власники

Лемягов Артем Юрійович;
Вул. Ставропільська, ###, м. Дніпропетровськ, 49035 (UA)

(750)
Адреса для листування

Лемягов Артем Юрійович;
Вул. Ставропільська, ###, м. Дніпропетровськ, 49035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 99679 (заявка m200705565): ехрат; expat
*99679 m200705565
Свідоцтво торговельну марку № 81467 (заявка m200606164): ехрат; expat
*81467 m200606164
Свідоцтво торговельну марку № 333623 (заявка m202116172): expace; ехрасе
*333623 m202116172
Свідоцтво торговельну марку № 339284 (заявка m202117102): expo places; expoplaces; ехро
*339284 m202117102
Свідоцтво торговельну марку № 337356 (заявка m202116123): rw; expo; ехро
*337356 m202116123
Свідоцтво торговельну марку № 300915 (заявка m201919828): expo limo; ехро
*300915 m201919828
Свідоцтво торговельну марку № 297354 (заявка m201914681): expi; ехрі
*297354 m201914681
Свідоцтво торговельну марку № 296930 (заявка m201913358): modern expo; ехро
*296930 m201913358
Свідоцтво торговельну марку № 296458 (заявка m201911497): pro beauty expo; ехро; конгрес індустрії краси
*296458 m201911497
Свідоцтво торговельну марку № 292441 (заявка m201827678): jeweller expo; ехро
*292441 m201827678