Заявка на знак № m202018671 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202018671
(210)
Номер заявки
m202018671
(220)
Дата подання заявки
10.09.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

пшеничний; чорний; білий; коричневий;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АІТІ» (UA)

(740)
Довірена особа

Ярина Аніта Олегівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; маркетингові досліджування; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо роздрібного продажу риби, морепродуктів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування 

Інші торговельні марки цього власника