Свідоцтво на знак № 239292 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 239292 (заявка m201617007): за кредитами в кредитмаркет!
(111)
Номер свідоцтва
239292
(210)
Номер заявки
m201617007
(151)
Дата реєстрації знака
12.03.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
05.08.2026
(220)
Дата подання заявки
05.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.03.2018, бюл. № 5/2018
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко Ольга Володимирівна (№ 256);
А/с 48, м. Київ, 03148

(750)
Адреса для листування

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідки ділові; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; комп'ютеризоване ведення справ; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; репродукування документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; економічне прогнозування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; послуги рекламних агентств; розвідування ділове; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; послуги колекторських агентств; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; лізинг сільськогосподарських ферм; електронне переказування коштів; житлове керування; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; керування нерухомим майном; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; кредитування під заставу; лізинг нерухомого майна; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; орендування житла (квартир); наймання (орендування) на виплат (в кредит); наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); обмінювання грошей; обробляння платежів за кредитними картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання творів мистецтва; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; перевіряння дійсності чеків; підзаставні банківські позики; податкове експертування; послуги бюро кредитних історій; позичання під заставу; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; обробляння платежів за дебетовими картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; надавання поручительств; послуги фахівців із страхування; довірче керування фінансовими активами; послуги щодо пенсійних виплат; страхове інформування; страхове посередництво; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове спонсорство; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги; послуги взаємних фондів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки