Свідоцтво на знак № 95264 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95264 (заявка m200713448): credit market
(111)
Номер свідоцтва
95264
(210)
Номер заявки
m200713448
(151)
Дата реєстрації знака
11.08.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
05.07.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
14.08.2017
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
14.08.2027
(220)
Дата подання заявки
14.08.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.08.2008, бюл. № 15/2008
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр фінансових рішень»;
Вул. Комінтерна, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр фінансових рішень»;
Вул. Комінтерна, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ-148, 03148

(750)
Адреса для листування

Трушко О. В.;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Агентства вертання боргів; агентства кредитної інформації; агентства надавання кредитів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; електронне переказування коштів; житлове керування; житлові контори; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; наймання (орендування) квартир; керування нерухомим майном; консультування щодо страхування; купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла; наймання (орендування) офісів (нерухомого майна); наймання на виплат (в кредит); страхування від нещасних випадків; обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; податкове експертування; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги за дебетовими картками; послуги у поручництві; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); послуги щодо опікунства; послуги пенсійних кас; створювання взаємних фондів; страхове інформування; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; страхування життя; страхування здоров'я; фінансове доброчинство; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування; надавання допомоги в отриманні фінансових послуг фізичним і юридичним особам 

Інші торговельні марки цього власника