Свідоцтво на торговельну марку № 281712 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 281712 (заявка m201927638): ай ті степ скул
(111)
Номер свідоцтва
281712
(210)
Номер заявки
m201927638
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.10.2029
(220)
Дата подання заявки
04.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2020, бюл. № 16/2020
(731)
Заявники

Корчевський Дмитро Олександрович (Korchevskyi Dmytro Oleksandrovych);
Вул. Рупнієцібас, 44, кв. 17, м. Рига, 1045, Латвія (44 Rupniecibas St., apt. 17, Riga, 1045, Latvia ) (LV)

(732)
Власники

Корчевський Дмитро Олександрович (Korchevskyi Dmytro Oleksandrovych);
Вул. Рупнієцібас, 44, кв. 17, м. Рига, 1045, Латвія (44 Rupniecibas St., apt. 17, Riga, 1045, Latvia ) (LV)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-правова фірма «ЛЕКС ІНТЕЛЗ», Лемещук Наталя Вадимівна;
А/с 39, м. Одеса, 65059 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Викладання; відеознімання; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення майстер-класів; влаштовування і проведення навчальних курсів, уроків, лекцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; інформування щодо освіти; інформування щодо освіти та розваг, що надається в режимі он-лайн за допомогою комп'ютерних баз даних, інтернету, телевізійних програм або радіопрограм; консультування та надавання інформації щодо підготовки, проведення та організовування майстер-класів, семінарів; консультування щодо навчання, підвищення кваліфікації та освіти; навчальні курси з комп'ютерного програмування; навчальні курси з комп'ютерної графіки та дизайну; навчальні курси з веб-дизайну; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з використанням технологій ігрофікації (гейміфікації) із застосуванням комп'ютерних програм та мережі Інтернет; навчання інтернет-маркетингу; навчання комп'ютерному програмуванню; навчання користуванню комп'ютерами; навчання користуванню комп'ютерними програмами; навчання комп'ютерним мережевим технологіям; навчання монтуванню за допомогою комп'ютера; навчання практичне в сфері IT-технологій; навчання розробці та просуванню інтернет-сайтів та інших веб-проектів; навчання на курсах; навчання системному адмініструванню; навчання тестуванню комп'ютерних програм; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування спортивних змагань; орендування носіїв із записаною інформацією на навчальні потреби; освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; освітні послуги в режимі реального часу (он-лайн); освітні послуги, що надаються комп'ютерними школами; освітні послуги з аналізування даних і результатів тестів з метою визначення рівня підготовки, для третіх осіб; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги інструкторів (навчання); освітні послуги літніх дитячих таборів; розважальні послуги літніх дитячих таборів; послуги дитячих комп'ютерних таборів (розважальні або освітні); послуги перекладачів; послуги таборів вихідного дня (розважання); практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; прокат аудіоапаратури; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; видавництво (публікування) книжок, навчальних посібників, підручників, методичних матеріалів; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 281711 (заявка m201927637): it step school
*281711 m201927637
Свідоцтво торговельну марку № 281710 (заявка m201927634): it step school
*281710 m201927634
Свідоцтво торговельну марку № 291270 (заявка m201902313): step; т; е; р
*291270 m201902313
Свідоцтво торговельну марку № 270566 (заявка m201906978): computer academy; st it ep; se it tp; it step
*270566 m201906978
Свідоцтво торговельну марку № 291269 (заявка m201902308): it step; іт
*291269 m201902308
Свідоцтво торговельну марку № 270567 (заявка m201906986): st ep te ch; step tech university
*270567 m201906986