Свідоцтво на торговельну марку № 270566 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 270566 (заявка m201906978): computer academy; st it ep; se it tp; it step
(111)
Номер свідоцтва
270566
(210)
Номер заявки
m201906978
(151)
Дата реєстрації знака
27.01.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.03.2029
(220)
Дата подання заявки
26.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.01.2020, бюл. № 2/2020
(731)
Заявники

Корчевський Дмитро Олександрович (Korchevskyi Dmytro Oleksandrovych);
Вул. Рупнієцібас, 44, кв. 17, м. Рига, 1045, Латвія (44 Rupniecibas St., apt. 17, Riga, 1045, Latvia) (LV)

(732)
Власники

Корчевський Дмитро Олександрович (Korchevskyi Dmytro Oleksandrovych);
Вул. Рупнієцібас, 44, кв. 17, м. Рига, 1045, Латвія (44 Rupniecibas St., apt. 17, Riga, 1045, Latvia) (LV)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-правова фірма «ЛЕКС ІНТЕЛЗ», Лемещук Наталя Вадимівна;
А/с 39, м. Одеса, 65059 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Акселерометри; акустичні пристрої зв'язку; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; аудіо-, відеоприймачі; аудіовізуальні навчальні апарати; аудіоінтерфейси; бездротові телефони; біочипи; блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); веб-камери; вимірювальні інструменти; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; високочастотна апаратура; витратоміри; відеодисплеї для носіння на тілі; відеоекрани; відеокамери; відеокарти для комп'ютерів; відеотелефони; гарнітури віртуальної реальності; гарнітури для телефонів; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; графічний інтерфейс програмного забезпечення; диктофони; дискети; диски магнітні; дисководи до комп'ютерів; дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів; дистанційні переривники; діапроектори; діалогове програмне забезпечення; додавальні машини; еквалайзери (аудіоапаратура); екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування; електронні видання завантажні; електронні навчальні видання завантажні, в тому числі підручники; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні кишенькові перекладачі; електронні ноти завантажні; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; електронні чип-карти (старт-карти) незаписані; електронні ярлики для товарів; емотікони для мобільних телефонів завантажні; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; записники електронні; захисні плівки, пристосовані для екранів комп'ютерів; захисні плівки, пристосовані для смартфонів; звукові пристрої сигнальні; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальні апарати; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні носії; звукозаписувальні стрічки; звукопередавальні апарати; звукопроводи; з'єднувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтегральні схеми; інтерактивні сенсорні термінали; програмне забезпечення для керування побутовими приладами, бізнес-процесами та виробничими процесами без участі людини; інтерфейси для комп'ютерів; інфрачервоні детектори; калібри; калькулятори кишенькові; карти пам'яті для відеоігрових автоматів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; касети з відеоіграми; програмне забезпечення для кібербезпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; кінокамери; клінометри; кодовані магнітні картки; колектори електричні; комунікаційне програмне забезпечення; комунікаційне програмне забезпечення для підключення користувачів до комп'ютерної мережі; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); компаратори; комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення для навчання; комп'ютерне програмне забезпечення для автоматизації зберігання даних; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерне програмне забезпечення, що дозволяє передавати фотографії на мобільні телефони; комп'ютерне програмне забезпечення для підвищення аудіовізуальних можливостей мультимедійних додатків; комп'ютерне програмне забезпечення (записане або завантажне) для подальшого використання у сервісах з надання програмного забезпечення за запитом (Оn-demand); комп'ютерне програмне забезпечення (записане або завантажне) для подальшого використання у сервісах з надання програмного забезпечення як послуги (SaaS); комп'ютерне програмне забезпечення систем захисту інформації; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми для запису та обробки голосу (вокалу); комп'ютерні програми навчальні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; комутатори; комутаційні електричні апарати; контакти електричні; крокоміри; лазери, крім призначених на медичні потреби; лептопи; лічильники; лічильники пройденої відстані; магнітні кодувальники; магнітні носії інформації; магнітні стрічки для відеозаписування; математичні інструменти; матеріали для електропередавальних ліній (проводи, кабелі); машини і прилади для випробовування матеріалів; медіаплеєри портативні; мережеве програмне забезпечення для мережевого доступу до серверів; мікропроцесори; мікшерні пульти; мобільні телефони; модеми; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); мультиплікаційні фільми; мультимедійне програмне забезпечення; навушники як наголовна гарнітура; навчальна апаратура інтерактивна; навчальна апаратура мультимедійна; навчальна апаратура, в тому числі тренажери; напівпровідники; ноутбуки; програмне забезпечення (записане або завантажне) для систем документообігу в режимі он-лайн; операційне програмне забезпечення завантажне; оптичні апарати та інструменти; оптичні вироби; оптичні диски; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; очищальні пристрої для звукозаписувальних дисків; переговорні апарати; передавачі електронних сигналів; перетворювачі електричні; персональні стереопрогравачі; персональні цифрові секретарі; перфокартні машини офісні; підсилювачі; планіметри; планшетні комп'ютери; плати для інтегральних схем; плати друковані; плеєри DVD; плеєри для касет; плеєри для компакт-дисків; плотери; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення для штучного інтелекту завантажні; прилади для реєстрування часу; пристрої для відеозаписування; пристрої для записування на магнітну стрічку; пристрої для проеціювання віртуальних клавіатур; пристрої для читання електронних книжок; провідники електричні; програвачі; проекційні апарати; проекційні екрани; програмне забезпечення для адміністрування локальних мереж; програмне забезпечення для бездротової передачі контенту; програмне забезпечення для бездротових комунікаційних мереж; програмне забезпечення для відправки електронної пошти; програмне забезпечення для віртуальної реальності; програмне забезпечення для використання локальної мережі; програмне забезпечення для захисту електронної пошти; програмне забезпечення для захисту приватного життя та персональних даних; програмне забезпечення для зв'язку з користувачами кишенькових комп'ютерів; програмне забезпечення для ігор у віртуальній реальності; програмне забезпечення для ігрових пристроїв; програмне забезпечення для інтеграції додатків і баз даних; програмне забезпечення для інтерактивних дощок; програмне забезпечення для керування роботою аудіо- та відеопристроїв; програмне забезпечення для компіляції; програмне забезпечення для комп'ютерного навчання; програмне забезпечення для контролю за технологічними процесами; програмне забезпечення для криптографічного захисту; програмне забезпечення для навігаційних систем глобального позиціонування (GPS); програмне забезпечення для написання музики; програмне забезпечення для обміну повідомленнями; програмне забезпечення для обміну повідомленнями завантажне; програмне забезпечення для обробки зображень, що використовується у мобільних телефонах; програмне забезпечення для обробки тексту; програмне забезпечення для обробки цифрових зображень; програмне забезпечення для обробки цифрових музичних файлів; програмне забезпечення для перетворення зображень документів в електронні формати; програмне забезпечення для редакційно-видавничих робіт; програмне забезпечення ігрове; програмне забезпечення комп'ютерів; програмне забезпечення комп'ютерне завантажуване; програмне забезпечення комп'ютерної графіки; системне програмне забезпечення записане на флеш-накопичувачі USB; програмне забезпечення системне вбудоване; програмне забезпечення системне для комп'ютерів; програмне забезпечення хмарне завантажуване; програмні засоби розробляння програмного забезпечення комп'ютерів; процесори (центральні блоки обробляння даних); пульти керування (електрика); радіопередавачі (телекомунікації); радіоприймачі; рамки для фотографічних діапозитивів; рахувальні машини; регулівні апарати електричні; редуктори (електричні); рингтони для мобільних телефонів завантажні; роботи для нагляду за безпекою; роботи для створювання ефекту присутності; роботи лабораторні; роботи навчальні; роботи-гуманоїди зі штучним інтелектом; розетки електричні; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); роутери; рукавички з блоком датчиків для введення даних; сабвуфери; світлові указки електронні; світлокопіювальні апарати; сигнальні пристрої; сканери (обладнання для обробляння інформації); слайди (фотографія); словники електронні ручні; смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; смартфони; сонари; сонячні батареї; сонячні панелі для виробляння електроенергії; стільникові телефони; стрічки для чищення головок (записувальних); стробоскопи; супутники на наукові потреби; схеми друковані; табель-годинники (часореєструвальні пристрої); таксометри; тахометри; телевізори; телефонні передавачі; температурні індикатори; температурні індикаторні наклейки, крім призначених на медичні потреби; термостати цифрові для систем клімат-контролю; токени автентифікації (шифрувальні пристрої); тонер-картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів; точні вимірювальні прилади; трансмітери (телекомунікації); транспондери; трекболи (комп'ютерні периферійні пристрої); тріоди; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; факсимільні апарати; фізичні апарати та інструменти; фітнес-трекери; флеш-накопичувачі USB; флуоресцентні екрани; фотоапарати; фотокопіювальні апарати (фотографічні, електростатичні, теплові); фотометри; футляри для смартфонів; хвилеміри; хронографи (прилади для записування часу); центрифуги лабораторні; цифрові табло; цифрові фоторамки; частотоміри; чип-карти електронні з кодом для ідентифікації користувачів комп'ютерів і мобільних телефонів; чипи (інтегральні схеми); чорнильні картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів; чохли для лептопів; чохли для персональних цифрових секретарів; чохли для планшетних комп'ютерів; чохли для смартфонів; шаблони (вимірювальні інструменти); шумоміри 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; влаштовування та проведення піар-акцій на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; готування та розміщування рекламних матеріалів для третіх осіб; демонстрування рекламних матеріалів; довідкове інформування у сфері бізнесу через всесвітню глобальну мережу; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги рекламні, пов'язані з введенням нових продуктів на ринок; послуги рекламні щодо створення фірмового стилю; послуги блогерів з рекламування товарів і послуг; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо оптового продажу товарів,; а саме: комп'ютерного програмного забезпечення,; комп'ютерного програмного забезпечення записаного,; інтерфейсів для комп'ютерів,; комп'ютерного апаратного забезпечення,; комп'ютерних програми (завантажного програмного забезпечення),; комп'ютерних програм записаних,; комп'ютерних програм оперативного обслуговування записаних,; операційного програмного забезпечення,; прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення завантажних,; програмного забезпечення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу товарів,; а саме: комп'ютерного програмного забезпечення,; комп'ютерного програмного забезпечення записаного,; інтерфейсів для комп'ютерів,; комп'ютерного апаратного забезпечення,; комп'ютерних програми (завантажного програмного забезпечення),; комп'ютерних програм записаних,; комп'ютерних програм оперативного обслуговування записаних,; операційного програмного забезпечення,; прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення завантажних,; програмного забезпечення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в мережі Інтернет інформації щодо асортименту товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 класів,; в тому числі: інформації щодо електронних навчальних видань завантажних,; комп'ютерного програмного забезпечення,; інтерфейсів для комп'ютерів,; комп'ютерного апаратного забезпечення,; комп'ютерних програм оперативного обслуговування,; програмного забезпечення для комп'ютерного навчання,; програмного забезпечення хмарного завантажного,; операційного програмного забезпечення,; прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення,; програмного забезпечення для штучного інтелекту,; та рекламної інформації щодо послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів,; в тому числі щодо послуг з влаштовування та проведення навчальних курсів з комп'ютерного програмування,; з комп'ютерної графіки та дизайну,; з розробляння програмного забезпечення для навчання,; влаштовування і проведення навчальних курсів,; уроків,; лекцій,; майстер-класів,; консультування щодо навчання,; підвищення кваліфікації та комп'ютерної освіти,; що дозволяє споживачам зручно замовляти та купувати товари,; а також отримувати необхідну інформацію про послуги з веб-сторінок і веб-додатків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 класів,; в тому числі: електронних навчальних видань завантажних,; комп'ютерного програмного забезпечення,; інтерфейсів для комп'ютерів,; комп'ютерного апаратного забезпечення,; комп'ютерних програм оперативного обслуговування,; програмного забезпечення для комп'ютерного навчання,; програмного забезпечення хмарного завантажного,; операційного програмного забезпечення,; прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення,; програмного забезпечення для штучного інтелекту (крім їх транспортування),; та рекламної інформації щодо послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів,; в тому числі щодо послуг з влаштовування та проведення навчальних курсів з комп'ютерного програмування,; навчальних курсів комп'ютерної графіки та дизайну,; розробляння програмного забезпечення для навчання,; влаштовування і проведення навчальних курсів,; уроків,; лекцій,; майстер-класів,; консультування щодо навчання,; підвищення кваліфікації та комп'ютерної освіти,; що дозволяє споживачам зручно оглядати і купувати ці товари та замовляти ці послуги у пунктах здійснення роздрібної або оптової торгівлі,; в тому числі: в магазинах оптової або роздрібної торгівлі,; в супермаркетах,; павільйонах,; на складах,; в мережі фірмових магазинів,; а також за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або програм телемагазинів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій та громадських заходів; сприяння продажам товарів і послуг за допомогою дисконтних програм; сприяння продажам товарів і послуг для інших за допомогою програм лояльності карт постійного покупця; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; формування впізнанності компанії чи продукту (пабліситі) 

Кл.41:

Академії (освіта); видавництво (публікування) книжок, навчальних посібників, підручників, методичних матеріалів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення майстер-класів; влаштовування і проведення навчальних курсів, уроків, лекцій з доуніверситетської підготовки; влаштовування і проведення навчальних курсів, уроків, лекцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення чемпіонатів в сфері IT-технологій, дизайну та комунікацій; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; інформування щодо освіти; інформування щодо освіти та розваг, що надається в режимі он-лайн за допомогою комп'ютерних баз даних, інтернету, телевізійних програм або радіопрограм; консультування та надавання інформації щодо підготовки, проведення та організовування майстер-класів, семінарів; консультування щодо навчання, підвищення кваліфікації та освіти; курси з дистанційного навчання; навчальні курси з комп'ютерного програмування; навчальні курси комп'ютерної графіки та дизайну; навчальні курси з веб-дизайну; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з використанням технологій ігрофікації (гейміфікації); навчання з використанням технологій ігрофікації (гейміфікації) із застосуванням комп'ютерних програм та мережі Інтернет; навчання інтернет-маркетингу; навчання і підвищення кваліфікації персоналу; навчання комп'ютерного програмування; навчання користування комп'ютерами; навчання користування комп'ютерними програмами; навчання комп'ютерних мережевих технологій; навчання корпоративне; навчання монтування за допомогою комп'ютера; навчання практичне в сфері IT-технологій; навчання розробки та просування інтернет-сайтів та інших веб-проектів; навчання на курсах; навчання системного адміністрування; навчання тестування комп'ютерних програм; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; надавання незавантажних електронних аудіо-, відео- та інших файлів навчального та загально-інформаційного характеру через мережу Інтернет; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування спортивних змагань; орендування носіїв із записаною інформацією на навчальні потреби; освітні послуги; послуги щодо набування вищої освіти; освітні послуги в режимі реального часу (он-лайн); освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги з аналізування даних і результатів тестів з метою визначення рівня підготовки, для третіх осіб; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги інструкторів (навчання); послуги літніх дитячих таборів освітні; послуги літніх дитячих таборів розважальні; послуги перекладачів; послуги таборів вихідного дня (розважання); практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; прокат аудіоапаратури; прокат відеокамер; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; професійна перепідготовка; професійне навчання у сфері комп'ютерних технологій; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування друкованої продукції, підручників, навчальних видань та матеріалів, посібників, методичних друкованих матеріалів, каталогів, газет, журналів та інших періодичних видань, календарів, брошур, буклетів, книг; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурне консультування; архітектурні послуги; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; випробовування матеріалів; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання, супроводжування, оновлювання та модернізація програмного забезпечення; встановлювання, супроводжування, оновлювання та модернізація програмного забезпечення для доступу до інтернету; встановлювання, супроводжування, оновлювання та модернізація програмного забезпечення для віддаленої підтримки, віддаленого доступу та онлайн-конференцій; встановлювання, обслуговування, оновлювання та модернізація програмного забезпечення для комп'ютерних систем; встановлювання справжності творів мистецтва; геологічне експертування; геологічне розвідування; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування в косметології; досліджування в медицині; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; досліджування у сфері будівництва; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; досліджування у сфері фізики; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; електронне зберігання ділової інформації в режимі он-лайн; зберігання даних в режимі он-лайн; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); картографічні послуги; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування у сфері природних катастроф; науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); підводне досліджування; планування розвитку міст; платформа як послуга (PaaS); послуги з моделювання та аналізу систем захисту інформації; послуги з написання комп'ютерних програм для мультимедійних та інтерактивних прикладних програм; послуги з написання комп'ютерних програм для сховищ даних; послуги з обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення, що використовується за запитом (On-demand); послуги з програмування в сфері інформаційних технологій; послуги з розробляння баз даних; послуги з розробляння програм для відеоігор; послуги з усунення дефектів програмного забезпечення для третіх осіб; послуги з шифрування даних; послуги наукових лабораторій; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування інтер'єру; проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння нових технологій для третіх осіб; розробляння та удосконалення програмного забезпечення; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння та обслуговування спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для забезпечення захисту інформаційних систем; розробляння та обслуговування спеціалізованого програмного забезпечення для захисту від несанкціонованого використання цифрових зображень, аудіо- та відеофайлів; розробляння та супроводжування системного та прикладного програмного забезпечення; розробляння та обслуговування спеціалізованого програмного забезпечення для керування побутовими приладами, бізнес-процесами та виробничими процесами без участі людини; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг мультимедійних розважальних та освітніх матеріалів для користувачів; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 281711 (заявка m201927637): it step school
*281711 m201927637
Свідоцтво торговельну марку № 281712 (заявка m201927638): ай ті степ скул
*281712 m201927638
Свідоцтво торговельну марку № 281710 (заявка m201927634): it step school
*281710 m201927634
Свідоцтво торговельну марку № 291270 (заявка m201902313): step; т; е; р
*291270 m201902313
Свідоцтво торговельну марку № 291269 (заявка m201902308): it step; іт
*291269 m201902308
Свідоцтво торговельну марку № 270567 (заявка m201906986): st ep te ch; step tech university
*270567 m201906986