Свідоцтво на торговельну марку № 308618 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308618 (заявка m201927707): chatka; снатка
(111)
Номер свідоцтва
308618
(210)
Номер заявки
m201927707
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.10.2029
(220)
Дата подання заявки
07.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

ЧАТКА СІФУД С.Л. (CHATKA SEAFOOD S.L.);
Каміно Анчо, 65 наве 14а, 28814 Дагансо де Арріба (Мадрід), Іспанія (Camino Ancho, 65 nave 14Є, 28814 Daganzo de Arriba (Madrid), Spain) (ES)

(732)
Власники

ЧАТКА СІФУД С.Л. (CHATKA SEAFOOD S.L.);
Каміно Анчо, 65 наве 14а, 28814 Дагансо де Арріба (Мадрід), Іспанія (Camino Ancho, 65 nave 14Є, 28814 Daganzo de Arriba (Madrid), Spain) (ES)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трістан Дмитро Володимирович (№ 399);
Вул. Клінічна, 23-25, кв. 77, м. Київ, 03110

(750)
Адреса для листування

Трістан Дмитро Володимирович;
Вул. Клінічна, 23-25, кв. 77, м. Київ, 03110 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

М'ясо, риба, птиця та дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та скуховарені фрукти і овочі; желе, джеми, варення; яйця; молоко та молочні продукти; харчові олії та жири; морепродукти оброблені та молюски неживі. 

Схожі торговельні марки