Свідоцтво на торговельну марку № 5645 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 5645 (заявка 100136/SU): chatka; снатка
(111)
Номер свідоцтва
5645
(210)
Номер заявки
100136/SU
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
16.09.2014
(151)
Дата реєстрації знака
30.06.1994
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
22.07.2004
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.09.1994
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.09.2014
(220)
Дата подання заявки
15.09.1984
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
29.12.1994, бюл. № 8-II/1994
(731)
Заявники
(732)
Власники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Сокра-Фіш";
109028, Москва, Яузскій бульвар, д. 13, стр. 3, Російська Федерація (RU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Могилевський Валентин Михайлович;
Вул. Остапа Вишні, 5, кв. 38, м. Київ, 01043

(750)
Адреса для листування

Могилевський Валентин Михайлович;
Україна, 252042, м. Київ-42, а/с 23 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Рыба,консервы. 

Кл.35:

Экспортно-импортные операции. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 5644 (заявка 99791/SU): socra
*5644 99791/SU
Свідоцтво торговельну марку № 5646 (заявка 100135/SU): ako ако
*5646 100135/SU

Схожі торговельні марки