Свідоцтво на знак № 81782 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 81782 (заявка m200512471): s; славутич - инвест
(111)
Номер свідоцтва
81782
(210)
Номер заявки
m200512471
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
27.08.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
21.10.2015
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
21.10.2025
(220)
Дата подання заявки
21.10.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2007, бюл. № 14/2007
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ - ІНВЕСТ»;
Бульв. Центральний, 21, м. Запоріжжя, 69000 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест";
Бульв. Центральний, 21, м. Запоріжжя, 69000 (UA)

(750)
Адреса для листування

ПрАТ "Славутич-Інвест", Ковиліна А. А.;
Бульв. Центральний, 21, м. Запоріжжя, 69000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; створювання взаємних фондів; випускання цінних паперів; вкладання коштів; житлове керування; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); податкове експертування; надавання фінансових позик; посередництво біржове; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника