Свідоцтво на торговельну марку № 210659 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 210659 (заявка m201418112): trade hub
(111)
Номер свідоцтва
210659
(210)
Номер заявки
m201418112
(151)
Дата реєстрації знака
11.04.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.12.2024
(220)
Дата подання заявки
18.12.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.04.2016, бюл. № 7/2016
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дітком Сервіс»;
Вул. Велика Житомирська, 26 В, оф. 5, м. Київ, 01034 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ";
Бул. Центральний, 21, м. Запоріжжя, 69000 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Агентство "Елбі" Боруха Л.Л.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування витрат (комерційне); аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; консультування щодо керування справами; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо комерційного посередництва; послуги з надавання інформації та порад у сфері електронної комерції; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги з проводіння торгів (аукціонів) через мережу зв'язку; рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; сприяння продажеві (посередництво); фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; брокерські послуги на фондовому ринку; вкладання коштів; електронне переказування коштів; інформування про зміни біржового курсу; керування нерухомим майном; митне посередництво; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; податкове експертування; посередництво біржове; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги у поручництві; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 292367 (заявка m202011268): перший хліб
*292367 m202011268
Свідоцтво торговельну марку № 141697 (заявка m201107283): хлібодар
*141697 m201107283
Свідоцтво торговельну марку № 226755 (заявка m201520862): хлібодар
*226755 m201520862
Свідоцтво торговельну марку № 126405 (заявка m200913155): ecolife
*126405 m200913155
Свідоцтво торговельну марку № 27802 (заявка 2001063688): хлібодар
*27802 2001063688
Свідоцтво торговельну марку № 202393 (заявка m201406767): for you every day
*202393 m201406767
Свідоцтво торговельну марку № 81782 (заявка m200512471): s; славутич - инвест
*81782 m200512471
Свідоцтво торговельну марку № 292061 (заявка m201901390): bread4u; bread 4u; bread 4 u
*292061 m201901390
Свідоцтво торговельну марку № 27803 (заявка 2001063689): хлебодар
*27803 2001063689