Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 225876 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 225876 (заявка m201524560): roshen; bim bom; вім вом
(111)
Номер свідоцтва
225876
(210)
Номер заявки
m201524560
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.12.2025
(220)
Дата подання заявки
30.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2017, бюл. № 8/2017
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Кондитерські вироби; карамелі (цукерки); цукерки. 

Інші торговельні марки цього власника