Свідоцтво на знак № 214790

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 214790 (заявка m201521775): а; alfa-smart-pay

214790

m201521775

25.07.2016

30.11.2025

30.11.2015

25.07.2016, бюл. № 14/2016

червоний; сірий;

Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»;
Вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001 (UA)

Нестерук Віталій Віталійович (№ 307)

Нестерук Віталій Віталійович;
А/с 92, м. Київ, 03087 (UA)

 

Кл.9:

Автомати для продавання квитків; автоматичні касові машини (банкомати); апарати для дистанційного керування; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; аудіо-, відеоприймачі; аудіовізуальні навчальні засоби; бездротові телефони; блоки пам'яті комп'ютера; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; відеоекрани; відеокамери; детектори; детектори фальшивих (підроблених) монет; дзвоники сполохової сигналізації; дискети; диски магнітні; дисководи до комп'ютерів; додавальні машини; дрібні вимірювальні інструменти; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні видання завантажні; електронні етикетки (налички) до товарів; електронні оповіщальні дошки; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; замки електричні; записники електронні; звукові сигнальні пристрої; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукозаписувальна апаратура; звукопередавальні апарати; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; інтерфейси до комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; касові апарати; кодовані магнітні картки; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); компаратори; комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); лічильники; магніти; магніти декоративні; магнітні кодувальники; магнітні носії інформації; магнітні стрічки; магнітні стрічки для відеозаписування; математичні інструменти; машини для рахування і сортування грошей; металодетектори промислові або військові; метри (вимірювальні інструменти); механізми до жетонних передоплатних автоматів; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); мікрофони; мобільні телефони; стільникові телефони; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); навчальна апаратура; ноутбуки (портативні комп'ютери); оптичні диски; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; передоплатні механізми для апаратів; планшетні комп'ютери; плати до інтегральних схем; плати схем друкових (друкованих); покажчики кількості; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; принтери до комп'ютерів; пристрої для виписування рахунків; пристрої для відеозаписування; пристрої для записування на магнітну стрічку; пристрої для обробляння інформації; програмний статок комп'ютерів записаний; проекційні апарати; проекційні екрани; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; процесори (головні процесові блоки); пульти керування електричні; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); рахівниці; рахувальні машини; рахувальні машини для виборів; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; розпізнавальні картки магнітні; світлокопіювальні апарати; сигнальні пристрої; сканери (обладдя для обробляння інформації); смартфони; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; схеми друкові (друковані); схеми зінтегровані (інтегральні); схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; таксометри; телефонні апарати; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB; цифрові табло; чохли на портативні комп'ютери 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; бюро кредитних історій; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; колекторські агентства; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; митно-брокерські послуги; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання фінансових гарантій; обмінювання грошей; організовування збору коштів; оцінювання у сфері оподаткування; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги взаємних фондів; послуги за дебетовими картками; послуги за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування