Свідоцтво на торговельну марку № 188359 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 188359 (заявка m201312424)
(111)
Номер свідоцтва
188359
(210)
Номер заявки
m201312424
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.07.2023
(220)
Дата подання заявки
15.07.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2014, бюл. № 13/2014
(731)
Заявники

Приватне підприємство «ВЕРДЕКО»;
Польський узвіз, ###, м. Одеса, 65026 (UA)

(732)
Власники

Приватне підприємство «ВЕРДЕКО»;
Польський узвіз, ###, м. Одеса, 65026 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Скачко Валерiй Анатолiйович;
Пр-т Академіка Глушка, буд. 21, кв. 1, м. Одеса, 65104

(750)
Адреса для листування

Скачко Валерій Анатолійович;
Просп. Академіка Глушка, 21, кв. 1, м. Одеса, 65104 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Дублювання комп'ютерних програм; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; відновлювання комп'ютерних даних; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 334948 (заявка m202119179): verdeco
*334948 m202119179
Свідоцтво торговельну марку № 333579 (заявка m202114806): croco deal; crocodeal
*333579 m202114806
Свідоцтво торговельну марку № 333581 (заявка m202114819)
*333581 m202114819
Свідоцтво торговельну марку № 155841 (заявка m201108858): verdeco
*155841 m201108858
Свідоцтво торговельну марку № 155840 (заявка m201108857)
*155840 m201108857
Свідоцтво торговельну марку № 155839 (заявка m201108856): crocodeal
*155839 m201108856