Свідоцтво на торговельну марку № 155841 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 155841 (заявка m201108858): verdeco
(111)
Номер свідоцтва
155841
(210)
Номер заявки
m201108858
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
07.06.2021
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.06.2021
(220)
Дата подання заявки
06.06.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2012, бюл. № 9/2012
(731)
Заявники

Приватне підприємство «ВЕРДЕКО»;
Польський узвіз, ###, м. Одеса, 65026 (UA)

(732)
Власники

Приватне підприємство «ВЕРДЕКО»;
Польський узвіз, ###, м. Одеса, 65026 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Скачко Валерій Анатолійович;
Пр. Георгія Димитрова, б. 21, кв. 1, м. Одеса, 65104

(750)
Адреса для листування

Скачко Валерій Анатолійович;
Просп. Академіка Глушка, 21, кв. 1, м. Одеса, 65104 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів. 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; наймання (прокат) веб-серверів. 

Кл.45:

Послуги арбітрів; реєстрування доменних імен (правничі послуги); влаштовування зустрічей; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); правниче досліджування; послуги щодо судового процесу. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 334948 (заявка m202119179): verdeco
*334948 m202119179
Свідоцтво торговельну марку № 333579 (заявка m202114806): croco deal; crocodeal
*333579 m202114806
Свідоцтво торговельну марку № 333581 (заявка m202114819)
*333581 m202114819
Свідоцтво торговельну марку № 155840 (заявка m201108857)
*155840 m201108857
Свідоцтво торговельну марку № 188359 (заявка m201312424)
*188359 m201312424
Свідоцтво торговельну марку № 155839 (заявка m201108856): crocodeal
*155839 m201108856

Схожі торговельні марки