Заявка на знак № m201005181 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201005181: громадська сила
(210)
Номер заявки
m201005181
(220)
Дата подання заявки
07.04.2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; чорний; білий;

(731)
Заявники

Краснов Загід Геннадійович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; збирання статистичних даних; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування щодо керування справами; консультування щодо штату працівників; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки