Заявка на знак № m200914791 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200914791: громадська сила
(210)
Номер заявки
m200914791
(220)
Дата подання заявки
09.11.2009
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛИКА БУХТА» (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; інформаційні бюлетені; авторучки; альбоми; альманахи; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв; відривні календарі; блокноти письмові; брошури; вітальні листівки; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); буклети; газети; графічні репродукції; друкарська продукція; записники; записники канцелярські; канцелярське приладдя; каталоги; книги; олівці автоматичні; підставки під пивні кухлі; пісенники; поштові листівки; журнали (періодичні видання); календарі; олівці; олівці грифельні; підручники; підставки для ручок і олівців; паперові стрічки; періодичні видання друкові (друковані); прапорці паперові; плакати 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; інформування ділове; передплачування газет (посередництво); агентства комерційного інформування; ділове досліджування; влаштовування комерційних ярмарків на благодійні потреби; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; написання рекламних текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; визначання громадської думки; влаштовування комерційних виставок на благодійні потреби; послуги з розміщування рекламних матеріалів; реклама поштою; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування рекламних матеріалів; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; телевізійне рекламування 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; створювання фондів взаємодопомоги (фінансові послуги); доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і проводіння з'їздів політичного напрямку; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних програм; облаштовування дозвілля; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; влаштовування розваг у таборах відпочинку; телевізійні передачі розважальні; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування балів; влаштовування лотерей; влаштовування конкурсів краси; влаштовування спортивних змагань; планування зустрічей (дозвільних); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; написання текстів, крім рекламних; служба новин; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; будинки для самотніх людей похилого віку; пансіонати 

Кл.44:

Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; послуги в землеробстві, плодівництві та лісівництві; будинки відпочинку (оздоровниці); диспансери; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; доглядання хворих; поліклініки; санаторії; притулки; виводження з отруєного стану (дезінтоксикування та реабілітування) наркозалежних людей; послуги психологів 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; влаштовування зустрічей політичного характеру (особистих) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки