Заявка на торговельну марку № 2004043381 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2004043381: arkpalace; аркпалас
(210)
Номер заявки
2004043381
(220)
Дата подання заявки
01.04.2004
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Гривнаку Володимиру Володимировичу;
П/с 76, м. Київ, 232, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; всі послуги, що включені до 37 класу 

Інші торговельні марки цього власника