Заявка на торговельну марку № 2004043382 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2004043382: проект; arkpalace; npoekt
(210)
Номер заявки
2004043382
(220)
Дата подання заявки
01.04.2004
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; всі послуги, що включені до 37 класу 

Інші торговельні марки цього власника