Свідоцтво на знак № 224188

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 224188 (заявка m201514006): рокер; pokep

224188

m201514006

27.03.2017

21.08.2025

21.08.2015

27.03.2017, бюл. № 6/2017

Лепеха Ігор Миколайович;
Вул. Міцкевича, 5, кв. 48, м. Рівне, 33000 (UA)

Лепеха Ігор Миколайович;
Вул. Гагаріна, 39, корп. 5 А, м. Рівне, 33003 (UA)

 

Кл.5:

Дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; акарициди; бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; інсектициди; клейкі (липкі) речовини від мух; отрута для щурів; отрути; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пахощі для віднаджування комах; пестициди; піретрумовий порошок (інсектицидний); поживні речовини для мікроорганізмів; поживні середовища для бактеріологічних культур; препарати для захисту від молі; препарати для нищення гнилісних грибів; препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; препарати для нищення мух; препарати для нищення слимаків; препарати для нищення шкідливих тварин; препарати для стерилізування ґрунту; протиспорові препарати; репеленти (відлякувальники комах); репеленти (відлякувальники комах) для собак; сірчані палички (дезінфікувальні); тютюнові екстракти (інсектициди); хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; хімікати для обробляння проти філоксери; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдью 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки