Свідоцтво на торговельну марку № 125321 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 125321 (заявка m200900799): infotrade; info trade
(111)
Номер свідоцтва
125321
(210)
Номер заявки
m200900799
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
30.01.2019
(151)
Дата реєстрації знака
12.07.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.01.2019
(220)
Дата подання заявки
29.01.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.07.2010, бюл. № 13/2010
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Зибцев Євген Анатолійович;
А/с 8762, м. Харків, 61002

(750)
Адреса для листування

ТОВ "Інвента";
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги щодо зв'язків з громадськістю; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; фахове консультування щодо підприємництва; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; фотокопіювання; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 122035 (заявка m200900803): infotrade; info trade
*122035 m200900803
Свідоцтво торговельну марку № 124637 (заявка m200900800): п
*124637 m200900800

Схожі торговельні марки