Свідоцтво на торговельну марку № 228468 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 228468 (заявка m201621228): маркет; о
(111)
Номер свідоцтва
228468
(210)
Номер заявки
m201621228
(151)
Дата реєстрації знака
26.06.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.09.2026
(220)
Дата подання заявки
28.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.06.2017, бюл. № 12/2017
(731)
Заявники

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»;
Вул. Богатирська, ###, м. Київ, 04212 (UA)

(732)
Власники

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРЕМІУМ-1»;
Вул. Богатирська, ###, м. Київ, 04212 (UA)

(750)
Адреса для листування

ПрАТ «ОБОЛОНЬ», патентне бюро;
Вул. Богатирська, ###, м. Київ, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці,на користь іншим особам,асортименту продовольчих і непродовольчих товарів (крім їх транспортування),що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,в інтернет-магазинах або в мережі фірмових магазинів; допомога покупцям у виборі та придбанні продовольчих і непродовольчих товарів, на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, в інтернет-магазинах або в мережі фірмових магазинів; розміщування в інтернеті на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з фотокопіювання; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; репродукування документів; розповсюджування зразків; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін. 

Кл.39:

Завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів; обгортання товарів; пакування товарів; послуги з розливання у пляшки; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); автобусне перевезення; автомобільне перевезення; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замовлення; експедирування вантажів; збирання вторинної сировини (перевезення); інформування щодо зберігання; інформування щодо перевезення; логістика транспортна; орендування складів; перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перенесення вантажу; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; прокат автомобілів; прокат камер для заморожених харчів; прокат холодильників; прокат контейнерів для зберігання; прокат морозильних камер; прокат транспортних засобів; розвантажування вантажів; упаковування подарунків. 

Кл.41:

Розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення фестивалів (культурних і навчальних); влаштовування і проведення ярмарків (культурних і навчальних); влаштовування і проведення презентацій, крім рекламних; влаштовування і проведення виставок (культурних і навчальних); влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування конкурсів краси; відеознімання; замовляння квитків на видовища; інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; кінопокази; надавання музейних послуг (презентації, виставки); організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування спортивних змагань; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; публікування текстів, крім рекламних; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги нічних клубів (розваги); послуги оркестрів; послуги парків атракціонів; послуги таборів вихідного дня (розважання); практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; представляння циркових вистав; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат устатковання для стадіонів; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні передачі розважальні; фотографування. 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; послуги барів; послуги нічних барів; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги снек-барів; послуги їдалень; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги закладів громадського харчування; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; орендування приміщень для зустрічей; створювання композицій з харчових продуктів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 302448 (заявка m201918221): o; о; фреш маркет; mapket
*302448 m201918221
Свідоцтво торговельну марку № 270290 (заявка m201728298): м!о маркет; міо маркет; m!o mapket; mio mapket
*270290 m201728298
Свідоцтво торговельну марку № 243953 (заявка m201615309): о! маркет; o!
*243953 m201615309
Свідоцтво торговельну марку № 85058 (заявка m200710786): о фреш; маркет; o
*85058 m200710786