Заявка на торговельну марку № m202409298 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202409298: о маркет; o
(210)
Номер заявки
m202409298
(220)
Дата подання заявки
08.05.2024
(441)
Дата публікації заявки
16.05.2024
(731)
Заявники

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРЕМІУМ-1»;
Вул. Богатирська, ###, м. Київ, 04212 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ПрАТ «ОБОЛОНЬ», патентне бюро;
Вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; рекламування пряме поштове; рекламування поштою; рекламування зовнішнє; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів [крім їх транспортування], що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, в інтернет-магазинах або в мережі фірмових магазинів; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розробляння рекламних концепцій; розробляння маркетингових концепцій; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; оптимізація пошукова для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного та оптового продажу; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетинг впливу; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування; маркетинг через висвітлювання товарів у середовищах віртуальної реальності для інших; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; комп'ютеризоване ведення справ; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; розробляння стратегій організації підприємницької діяльності, пов'язаних з корпоративною соціальною відповідальністю; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для продавців та покупців файлів цифрових зображувальних завантажних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT]; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат касових апаратів; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; влаштовування і проведення комерційних заходів; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги щодо роздрібного продажу файлів цифрових зображувальних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT], завантажних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; створювання рекламних фільмів; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; вивчання ринку; визначання громадської думки; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги дорадчі для керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги імпортно-експортних агентств; послуги лідогенерації; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги рекламних агентств; послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу одягу віртуального завантажного в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.39:

Роботи завантажувально-розвантажувальні; зберігання на складах/зберігання; зберігання товарів; орендування складів; обгортання товарів; пакування товарів; послуги з розливання у пляшки; постачання води; наповнювання торговельних автоматів; послуги кур'єрів [доставляння повідомлень або товарів]; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замовлення; доставляння повідомлень; доставляння посилок; транспортне експедирування; збирання вторинної сировини [перевезення]; забезпечування інформацією щодо послуг зі зберігання; забезпечування інформацією щодо перевезень; навігаційні послуги; логістика транспортна; перевезення; автобусне перевезення; автомобільне перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перенесення вантажу; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги водіїв; прокат автомобілів; прокат холодильників/прокат камер для заморожених харчів; прокат контейнерів для зберігання; прокат морозильних камер; прокат транспортних засобів; розвантажування вантажів; упаковування подарунків. 

Кл.41:

Розважальні послуги; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування і проведення розважальних заходів; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення спортивних заходів; влаштовування конкурсів краси; академії [освіта]; викладання; відеознімання; забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування віртуальними екскурсійними турами в режимі онлайн; замовляння квитків на видовища; забезпечування устаткованням для відпочинку; організовування балів; організовування видовищ [послуги імпресаріо]; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування спортивних змагань; організовування змагань з кіберспорту; організовування розважальних костюмованих заходів; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау; навчання індивідуальне; передавання ноу-хау [навчання]; практичне навчання [демонстрування]; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; фізичне виховування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; кінопокази; кінопрокат; надавання музейних послуг; ігри у квест-кімнатах [розважання]; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; планування вечірок [розваги]; послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування]; послуги нічних клубів [розваги]; послуги оркестрів; послуги парків атракціонів; послуги таборів вихідного дня [розважання]; послуги ігротек; послуги інструкторів [навчання]; послуги кіберспорту; послуги освітні; послуги розважальні, що надаються у середовищах віртуальної реальності; послуги спортивних таборів; представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; представляння циркових вистав; проведення екскурсійних турів; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат устатковання для стадіонів; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; створювання подкастів; телевізійні передачі розважальні; фотографування. 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання інформації та порад щодо приготування страв; орендування приміщень для зустрічей; послуги барів; послуги нічних барів; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги снек-барів; послуги їдалень; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги закладів громадського харчування; послуги кальянних; послуги кухонь щодо замовляння їжі на винос, в режимі онлайн; послуги ресторанів щодо забезпечування їжею на винос; послуги ресторанів японської кухні; послуги ресторанних критиків [надавання інформації про їжу та напої]; прокат диспенсерів для питної води; прокат меблів; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; створювання композицій з харчових продуктів; прикрашання кондитерських виробів; прикрашання харчових продуктів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 302448 (заявка m201918221): o; о; фреш маркет; mapket
*302448 m201918221
Свідоцтво торговельну марку № 270290 (заявка m201728298): м!о маркет; міо маркет; m!o mapket; mio mapket
*270290 m201728298
Свідоцтво торговельну марку № 243953 (заявка m201615309): о! маркет; o!
*243953 m201615309
Свідоцтво торговельну марку № 85058 (заявка m200710786): о фреш; маркет; o
*85058 m200710786