Свідоцтво на торговельну марку № 292018 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292018 (заявка m201900179): blue selection
(111)
Номер свідоцтва
292018
(210)
Номер заявки
m201900179
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.01.2029
(220)
Дата подання заявки
04.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

33192; 17.08.2018; AD

(731)
Заявники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Вапоризатори, в тому числі дротові, до електронних сигарет та електронних курильних пристроїв, для випарювання тютюнових виробів та замінників тютюну; тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби, включаючи: сигари, сигарети, сигарили, тютюн для самостійного скручування сигарет, люльковий тютюн, жуйний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; снус; замінники тютюну, крім призначених на медичні потреби; курильне приладдя, включаючи: сигаретний папір, сигаретні гільзи, сигаретні фільтри, вмістини для тютюнових виробів, портсигари та попільниці, курильні люльки, кишенькові пристрої для скручування сигарет, запальнички; сірники; тютюнові палички, тютюнові вироби, призначені для підігрівання, електронні пристрої та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій (курильне приладдя); нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; електронні курильні пристрої; сигарети електронні; електронні пристрої для інгаляцій аерозолем, що містить нікотин (курильне приладдя); курильне приладдя до електронних сигарет; складові частини і деталі до вищезазначених пристроїв; пристрої для гасіння сигарет, сигар та тютюнових паличок; портсигари для електронних перезарядних сигарет. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 292020 (заявка m201900181): heets blue selection
*292020 m201900181
Свідоцтво торговельну марку № 281392 (заявка m201819544): street bond; blue selection; international quality since 1902; firm filter; imported tobacco; trusted quality in every pack; 25
*281392 m201819544
Свідоцтво торговельну марку № 281213 (заявка m201816815): street bond; blue selection; trusted quality since 1902
*281213 m201816815
Свідоцтво торговельну марку № 258496 (заявка m201715437): bond street; 25 blue selection; international quality since 1902; міжнародна якість з 1902 року
*258496 m201715437
Свідоцтво торговельну марку № 258498 (заявка m201715440): bond street; blue selection; international quality since 1902; міжнародна якість з 1902 року
*258498 m201715440
Свідоцтво торговельну марку № 258499 (заявка m201715441): bond street; blue selection; smart series; international quality since 1902; міжнародна якість з 1902
*258499 m201715441
Свідоцтво торговельну марку № 235696 (заявка m201608297): smart series; bond street; blue selection
*235696 m201608297
Свідоцтво торговельну марку № 232181 (заявка m201606875): bond street; blue selection; establised in london by philip morris; quality since 1902
*232181 m201606875