Свідоцтво на торговельну марку № 292308 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292308 (заявка m201908904): тижневий плюс; +
(111)
Номер свідоцтва
292308
(210)
Номер заявки
m201908904
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.04.2029
(220)
Дата подання заявки
15.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; зелений;

(731)
Заявники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;
Вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001 (UA)

(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;
Вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001 (UA)

(750)
Адреса для листування

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; морське страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; послуги з фінансування; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 50074 (заявка 20040606165): revopay; рау
*50074 20040606165
Свідоцтво торговельну марку № 170141 (заявка m201221514): kopilka
*170141 m201221514
Свідоцтво торговельну марку № 79302 (заявка m200604562): приватбанк; приват банк; кредитка; товары в рассрочку
*79302 m200604562
Свідоцтво торговельну марку № 126860 (заявка m200905490): liqpay
*126860 m200905490
Свідоцтво торговельну марку № 239673 (заявка m201615602): мій капітал
*239673 m201615602
Свідоцтво торговельну марку № 59443 (заявка m200510427): privat bank; kopilka
*59443 m200510427
Свідоцтво торговельну марку № 49941 (заявка 2004032557): приват 24
*49941 2004032557
Свідоцтво торговельну марку № 250293 (заявка m201624001): швидка готівка; s; $
*250293 m201624001
Свідоцтво торговельну марку № 75445 (заявка m200509553): електронна ощадкнижка; электронная сберкнижка
*75445 m200509553
Свідоцтво торговельну марку № 140855 (заявка m201010868): допомагати просто!
*140855 m201010868
Свідоцтво торговельну марку № 60421 (заявка 20040808955): миттєва
*60421 20040808955
Свідоцтво торговельну марку № 62662 (заявка m200515389): бонус
*62662 m200515389
Свідоцтво торговельну марку № 254685 (заявка m201711969): бізнес інкубатор
*254685 m201711969
Свідоцтво торговельну марку № 254683 (заявка m201711961): куб; країна успішного бізнесу
*254683 m201711961
Свідоцтво торговельну марку № 271334 (заявка m201801114): 24
*271334 m201801114
Свідоцтво торговельну марку № 79300 (заявка m200604560): приватбанк; приват банк; кредитка; универсальная
*79300 m200604560
Свідоцтво торговельну марку № 95481 (заявка m200617751): приват мва; mba
*95481 m200617751
Свідоцтво торговельну марку № 240874 (заявка m201620031): країна підприємців
*240874 m201620031
Свідоцтво торговельну марку № 123861 (заявка m200819791): юніор банк
*123861 m200819791
Свідоцтво торговельну марку № 216647 (заявка m201414010): приватбанк-банк для тих, хто любить україну!
*216647 m201414010
Свідоцтво торговельну марку № 167740 (заявка m201203357): море возможностей
*167740 m201203357
Свідоцтво торговельну марку № 243748 (заявка m201625058): приват агент
*243748 m201625058
Свідоцтво торговельну марку № 227847 (заявка m201504274): квіт
*227847 m201504274
Свідоцтво торговельну марку № 227846 (заявка m201504273): квіт швидкі кредити
*227846 m201504273
Свідоцтво торговельну марку № 66823 (заявка 20041213199): захисник вітчизни; защитник отечества
*66823 20041213199
Свідоцтво торговельну марку № 256147 (заявка m201713200): id bankid; id bank id; ід
*256147 m201713200
Свідоцтво торговельну марку № 63470 (заявка 20041111892): вклад капитал
*63470 20041111892
Свідоцтво торговельну марку № 162260 (заявка m201117866): вклад зручний
*162260 m201117866
Свідоцтво торговельну марку № 193259 (заявка m201319225): бухгалтерия онлайн
*193259 m201319225
Свідоцтво торговельну марку № 75499 (заявка m200510429): приват копилка; privat kopilka
*75499 m200510429
Свідоцтво торговельну марку № 254684 (заявка m201711967): it-expert
*254684 m201711967
Свідоцтво торговельну марку № 75501 (заявка m200510431): приват копилка
*75501 m200510431
Свідоцтво торговельну марку № 250508 (заявка m201701927): консьєрж-сервіс
*250508 m201701927
Свідоцтво торговельну марку № 240876 (заявка m201620035): приватбанк; країна підприємців
*240876 m201620035
Свідоцтво торговельну марку № 79303 (заявка m200604565): приватбанк; приват банк; кредитка; событие
*79303 m200604565
Свідоцтво торговельну марку № 242902 (заявка m201622040): почтомат
*242902 m201622040
Свідоцтво торговельну марку № 239674 (заявка m201615603): мої вклади
*239674 m201615603
Свідоцтво торговельну марку № 76040 (заявка m200500292): вклад гаманець; вклад кошелек
*76040 m200500292
Свідоцтво торговельну марку № 64911 (заявка m200604564): приватбанк; приват банк; кредитка
*64911 m200604564
Свідоцтво торговельну марку № 175070 (заявка m201205428): оплата товару частинами
*175070 m201205428
Свідоцтво торговельну марку № 68690 (заявка m200609536): ваша точка опори.приватбанк
*68690 m200609536
Свідоцтво торговельну марку № 254729 (заявка m201712309): ключ до рахунку
*254729 m201712309
Свідоцтво торговельну марку № 92518 (заявка m200609539): ваша точка опори
*92518 m200609539
Свідоцтво торговельну марку № 115792 (заявка m200813624): домашние кредиты
*115792 m200813624
Свідоцтво торговельну марку № 239676 (заявка m201615606): мой капитал
*239676 m201615606
Свідоцтво торговельну марку № 209031 (заявка m201415798): оплата частинами
*209031 m201415798
Свідоцтво торговельну марку № 172479 (заявка m201212833): экстренные деньги
*172479 m201212833
Свідоцтво торговельну марку № 75498 (заявка m200510423)
*75498 m200510423
Свідоцтво торговельну марку № 269178 (заявка m201801119): privat24
*269178 m201801119
Свідоцтво торговельну марку № 250292 (заявка m201623953): быстрые наличные; $; s
*250292 m201623953
Свідоцтво торговельну марку № 86901 (заявка m200608275): автокредит; abto
*86901 m200608275
Свідоцтво торговельну марку № 75500 (заявка m200510430): privat kopilka
*75500 m200510430