Свідоцтво на торговельну марку № 208511 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 208511 (заявка m201413853): сферична система шаровської
(111)
Номер свідоцтва
208511
(210)
Номер заявки
m201413853
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.09.2024
(220)
Дата подання заявки
30.09.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2016, бюл. № 3/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Шаровська Надія Михайлівна;
Просп. Тичини, 2, кв. 1, м. Київ, 02152 (UA)

(732)
Власники

Шаровська Надія Михайлівна;
Просп. Тичини, 2, кв. 1, м. Київ, 02152 (UA)

(740)
Довірена особа

Піскова Олена Вілліївна;
А/с № 4, м. Київ-186, 03186

(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Альманахи; календарі-довідники; бланки; блокноти для креслення; зошити для малювання; брошури; буклети; графічні зображення; друкарська продукція; друковані видання; записники; зошити для писання або креслення; календарі 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; рекламування; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); фахове консультування щодо підприємництва 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 301896 (заявка m201917906): seeu
*301896 m201917906
Свідоцтво торговельну марку № 301898 (заявка m201917910): сею
*301898 m201917910
Свідоцтво торговельну марку № 301897 (заявка m201917909): сію
*301897 m201917909
Свідоцтво торговельну марку № 208512 (заявка m201413854): sharovskaya spherical system
*208512 m201413854
Свідоцтво торговельну марку № 140850 (заявка m201010831): шунгитовая комната надежды; komhata
*140850 m201010831
Свідоцтво торговельну марку № 205294 (заявка m201411199): сферический планинг; сферичний планінг; spherical planning
*205294 m201411199
Свідоцтво торговельну марку № 208510 (заявка m201413852): сферическая система шаровской
*208510 m201413852
Свідоцтво торговельну марку № 205293 (заявка m201411198): шарова система; шаровая система; spherical system
*205293 m201411198
Свідоцтво торговельну марку № 205295 (заявка m201411201): сферическая система планирования; сферична система планування; spherical system of planning
*205295 m201411201
Свідоцтво торговельну марку № 205292 (заявка m201411197): шаро-планінг; шаро-планинг; sphere-planning; planing
*205292 m201411197
Свідоцтво торговельну марку № 205296 (заявка m201411202): сферическая система управления; сферична система управління; spherical system of control
*205296 m201411202