Заявка на торговельну марку № m201313272 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201313272: универсальная шаровая система управления
(210)
Номер заявки
m201313272
(220)
Дата подання заявки
25.07.2013
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; визначення громадської думки; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційне керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; поради щодо налпагодження керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); керування справами в готелях; комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; маркетинг; макетування реклами; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; оформляння вітрин; послуги з порівнювання цін; передплачування газет (посередництво); послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо огляду преси; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів та медичних товарів; психологічне випробування (тестування) для відбирання праціаників); публікування рекламних текстів; послуги щодо фотокопіювання; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; рекламування; створювання рекламних фільмів; розклеювання афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів; пошук спонсорів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 301896 (заявка m201917906): seeu
*301896 m201917906
Свідоцтво торговельну марку № 301898 (заявка m201917910): сею
*301898 m201917910
Свідоцтво торговельну марку № 301897 (заявка m201917909): сію
*301897 m201917909
Свідоцтво торговельну марку № 208512 (заявка m201413854): sharovskaya spherical system
*208512 m201413854
Свідоцтво торговельну марку № 140850 (заявка m201010831): шунгитовая комната надежды; komhata
*140850 m201010831
Свідоцтво торговельну марку № 205294 (заявка m201411199): сферический планинг; сферичний планінг; spherical planning
*205294 m201411199
Свідоцтво торговельну марку № 208510 (заявка m201413852): сферическая система шаровской
*208510 m201413852
Свідоцтво торговельну марку № 208511 (заявка m201413853): сферична система шаровської
*208511 m201413853
Свідоцтво торговельну марку № 205293 (заявка m201411198): шарова система; шаровая система; spherical system
*205293 m201411198
Свідоцтво торговельну марку № 205295 (заявка m201411201): сферическая система планирования; сферична система планування; spherical system of planning
*205295 m201411201
Свідоцтво торговельну марку № 205292 (заявка m201411197): шаро-планінг; шаро-планинг; sphere-planning; planing
*205292 m201411197
Свідоцтво торговельну марку № 205296 (заявка m201411202): сферическая система управления; сферична система управління; spherical system of control
*205296 m201411202