Свідоцтво на знак № 102473 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 102473 (заявка m200715216): pizza; maximus

102473

m200715216

26.01.2009

13.09.2017

13.09.2007

26.01.2009, бюл. № 2/2009

червоний; білий; чорний;

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВ І»;
Вул. Кіквідзе, 11 А, м. Київ, 01103 (UA)

Соловйова Світлана Олександрівна

ТОВ «Патентне агентство ОМІ-ПАТ», Соловйова С. О.;
Вул. Панаса Мирного, 10, офіс 2, м. Київ, 01011 (UA)

 

Кл.30:

Піца; борошняні вироби; пироги; пироги із різною начинкою 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; консультування щодо керування справами; комплектування штату працівників;; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; баржеве перевозіння; буксирування; буксирування транспортних засобів; влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водопостачання; доставляння газет; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); послуги щодо відправляння (експедування) вантажів; електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; зберігання (товарів) на складах; зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; знімання суден з мілин; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; керування шлюзами; ламання криги; морське перевозіння; наймання суден для перевозіння вантажів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; наймання (прокат) вагонів; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; наймання (орендування) гаражів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; наймання (прокат) інвалідних візків; наймання (прокат) коней; наймання (прокат) рефрижераторів; наймання (орендування) складів; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; наймання (прокат) холодильників; наймання (прокат) човнів; пакування товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння броньованим транспортом; перевозіння меблів; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; послуги водіїв; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); перевозіння і звалювання непотребу (сміття); перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги щодо рятування майна; послуги таксі; проводіння суден (лоцманські послуги); прогулянкові човни (послуги); річкове перевозіння; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевозіння); рятування на воді; рятування суден; санітарне перевозіння; супроводжування подорожувальників; сховища для човнів; трамвайне перевозіння; транспортування (переміщування) трубопроводами; туристські агентства (крім попереднього замовляння готелів); фрахтування суден 

Кл.43:

Бази туристські; будинки для самотніх людей похилого віку; готелі; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння пансіонатів; замовляння тимчасового житла; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; обслуговування таборів туристських; послуги барів; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць в готелях; попереднє замовляння тимчасового житла; постачання харчів та напоїв; ресторани самообслуговування; ресторани; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування) 

Інші торговельні марки цього власника