Свідоцтво на торговельну марку № 102473 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 102473 (заявка m200715216): maximus; pizza
(111)
Номер свідоцтва
102473
(210)
Номер заявки
m200715216
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
14.09.2017
(151)
Дата реєстрації знака
26.01.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.09.2017
(220)
Дата подання заявки
13.09.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.01.2009, бюл. № 2/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; чорний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Соловйова Світлана Олександрівна;
Вул. Тимошенко 11, к. 107, м. Київ, 04212

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентне агентство ОМІ-ПАТ», Соловйова С. О.;
Вул. Панаса Мирного, 10, офіс 2, м. Київ, 01011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Піца; борошняні вироби; пироги; пироги із різною начинкою 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; консультування щодо керування справами; комплектування штату працівників;; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; баржеве перевозіння; буксирування; буксирування транспортних засобів; влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водопостачання; доставляння газет; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); послуги щодо відправляння (експедування) вантажів; електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; зберігання (товарів) на складах; зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; знімання суден з мілин; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; керування шлюзами; ламання криги; морське перевозіння; наймання суден для перевозіння вантажів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; наймання (прокат) вагонів; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; наймання (орендування) гаражів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; наймання (прокат) інвалідних візків; наймання (прокат) коней; наймання (прокат) рефрижераторів; наймання (орендування) складів; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; наймання (прокат) холодильників; наймання (прокат) човнів; пакування товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння броньованим транспортом; перевозіння меблів; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; послуги водіїв; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); перевозіння і звалювання непотребу (сміття); перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги щодо рятування майна; послуги таксі; проводіння суден (лоцманські послуги); прогулянкові човни (послуги); річкове перевозіння; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевозіння); рятування на воді; рятування суден; санітарне перевозіння; супроводжування подорожувальників; сховища для човнів; трамвайне перевозіння; транспортування (переміщування) трубопроводами; туристські агентства (крім попереднього замовляння готелів); фрахтування суден 

Кл.43:

Бази туристські; будинки для самотніх людей похилого віку; готелі; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння пансіонатів; замовляння тимчасового житла; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; обслуговування таборів туристських; послуги барів; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць в готелях; попереднє замовляння тимчасового житла; постачання харчів та напоїв; ресторани самообслуговування; ресторани; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 94877 (заявка m200618719): pizza; bravo!
*94877 m200618719
Свідоцтво торговельну марку № 88737 (заявка m200615263): allo-pizza
*88737 m200615263
Свідоцтво торговельну марку № 85500 (заявка m200613887): алло!; пицца
*85500 m200613887

Схожі торговельні марки