Свідоцтво на торговельну марку № 88737 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 88737 (заявка m200615263): allo-pizza
(111)
Номер свідоцтва
88737
(210)
Номер заявки
m200615263
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
04.10.2016
(151)
Дата реєстрації знака
11.03.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.10.2016
(220)
Дата подання заявки
03.10.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.03.2008, бюл. № 5/2008
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВ І»;
Вул. Кіквідзе, 11 А, м. Київ, 103, 01103, (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВ І»;
Вул. Кіквідзе, 11 А, м. Київ, 103, 01103, (UA)

(740)
Довірена особа

Соловйова Світлана Олександрівна;
Вул. Тимошенка, 11, к. 107, м. Київ, 212, 04212

(750)
Адреса для листування

Соловйова Світлана Олександрівна;
Вул. Тимошенка, 11, кв. 107, м. Київ, 212, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Борошняні вироби; пироги; пироги з м'ясом; пироги із різною начинкою; піца 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування ринкове; дорадча допомога в діловому керуванні; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників за допомогою комп'ютера; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо керування справами; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; організація підписки на газети (для третіх осіб); оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); послуги щодо зв'язків з громадськістю; просування товарів (для третіх осіб); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; служби працевлаштовування; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.39:

Доставляння товарів, в тому числі: доставляння піци, пакування піци; послуги кур'єрів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 94877 (заявка m200618719): pizza; bravo!
*94877 m200618719
Свідоцтво торговельну марку № 102473 (заявка m200715216): maximus; pizza
*102473 m200715216
Свідоцтво торговельну марку № 85500 (заявка m200613887): алло!; пицца
*85500 m200613887

Схожі торговельні марки